innovatsioon

Purjetamine on tasakaalukunst – see on pidev balanseerimine vee- ja õhuelemendi jõudude meelevallas, kompromissi leidmine paadi kiiruse ja turvalisuse, meeskonna võimekuse ning seatud eesmärkide vahel.

Paadiehitus ei erine selle poolest purjetamisest – ka siin tuleb pidevalt otsida kompromissi. Leida õige kerguse-tugevuse, väljanägemise-funktsionaalsuse ning vastupidavuse-sõiduomaduste suhe.

Uuniq on võtnud eesmärgiks leida tasakaalupunkt produktsiooni ja kestlikkuse vahel: pakkudes maksimaalse elukaarega vastupidavaid veesõidukeid, millede tootmise ökoloogiline jalajälg on võimalikult minimeeritud.

See ei ole kindlasti kerge ülesanne, kuid oleme veendunud, et tänu uuenduslikele materialidele ja tehnoloogiatele suudame endale seatud eesmärke täita. Materiali valikul eelistame kiirelt taastuvaid ressursse (printsessipuu, korgitamme kork) ja kohalikke kiirekasvulisi puuliike (kuusk, lepp, saar), sarrusmaterialina looduslikke jätkusuutlikult toodetud kiude nagu kanep, lina, jute ning basalt. Sandwitch-tüüpi ehituses välistame toksilise vahutäite kasutamise.

Meri on väga nõudlik keskkond ning oma elukaare jooksul peavad paadid vastu seisma mehaanilisele stressile, kulumisele, löökidele, leostumisele, kuumusele ja külmale – seepärast kasutame liimimisel, raadiustes, lamineerimisel ja armeerimisel aastate jooksul end tõestanud ÖKO-EPO brände.

Uuniq ei kasuta üheski tootmisprotsessi etapis polüester- ega vinülestervaike, kuna nende kõvenemisprotsessis lendub hulgaliselt toksilisi ühendeid, seejuures on nende eluiga lühem, olles vastuvõtlik osmoosile ning tundlikum mehhaanilise stressi suhtes. Samuti minimeerime kahjulikke ühendeid sisaldavate lakkide kasutamist. Erinevalt poolautomatiseeritud seeriatootmisest on paate käsitööna ehitades võimalik minimeerida EPO-, sarruskiu- ja puidujääke ning sellega märkimisväärselt vähendada ka tootmise ökoloogilist jalajälge.